Press "Enter" to skip to content

ISO standartai ir jų vaidmuo darbuotojų motyvacijai

ISO standartai ir jų vaidmuo darbuotojų motyvacijai

Šiais laikais rasti tinkamus darbuotojus yra nelengvas uždavinys, o radus – juos išlaikyti.

Šį iššūkį organizacijos sprendžia remdamosi ISO standartais. Šių standartų laikymasis gali būti labai naudingas, nes jie suteikia geriausios praktikos gaires, kurios pagerina darbo aplinką ir darbuotojų pasitenkinimą, o kartu sumažina išlaidas.

Darbo aplinka ir darbuotojų pasitenkinimas yra svarbūs darbuotojų motyvacijos veiksniai. Jei darbuotojai yra patenkinti savo darbo aplinka ir jaučiasi kad jų įmonė laikosi geriausios praktikos, jie bus labiau motyvuoti dirbti kuo geriau. O tai padaryti galite ISO standartų pagalba.

Kas yra ISO standartai?

Tai tarptautiniu mastu sutartų standartų rinkinys, kuriame išsamiai aprašyta, kaip įmonės turėtų veikti. Standartai apima daugybę temų – nuo verslo valdymo proceso optimizavimo, iki gamtos apsaugos veiksnių ir ekologijos.

Kokia yra ISO standartų laikymosi nauda?

ISO standartų laikymasis duoda daug naudos, o dažniausios priežastys, kodėl jie pasirenkami apačioje:

  • Didesnis efektyvumas ir produktyvumas
  • Mažesnės atliekos ir sąnaudos
  • Didesnis klientų pasitenkinimas
  • Geresnė įmonės reputacija
  • Didesnė darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas.

Šių standartų laikymasis gali padėti jūsų įmonei pagerinti finansinius rezultatus ir kartu padaryti darbuotojus laimingesnius. O kai darbuotojai yra laimingi, labiau tikėtina, kad jie liks dirbti jūsų įmonėje, todėl sumažės darbuotojų kaita ir dar labiau sumažės išlaidos.

Kodėl turėtume darbuotojų kaita gali pakenkti įmonei?

Darbuotojų kaita dažnai įvardijama kaip pagrindinė įmonių problema, nes dėl jos gali kilti daug problemų. Pavyzdžiui, išeidami darbuotojai išsineša savo žinias ir patirtį. Tai gali sutrikdyti darbo eigą ir padidinti naujų darbuotojų mokymo išlaidas. Be to, didelė darbuotojų kaita gali pakenkti įmonės moralei ir priversti klientus suabejoti jūsų įmonės stabilumu.

Kuomet didelė darbuotojų kaita – ja gali pasinaudoti konkurentai ir sužinoti įmonės „know-how“. Kai kuriais atvejais išeinantis darbuotojas su savimi pasiima klientų sąrašus ar kitas komercines paslaptis. Ir tai gali būti sudėtinga

ISO standartai gali padėti spręsti šias problemas, nes juose pateikiama geriausios praktikos, kuri gali pagerinti darbuotojų išlaikymą ir motyvaciją, sistema. Be to, ISO standartų laikymasis gali padėti sukurti jūsų įmonės, kaip patikimos ir profesionalios įmonės, reputaciją.