Press "Enter" to skip to content

Kas yra individuali veikla pagal pažymą ir kokius mokesčius reikia mokėti ja verčiantis?

Individuali veikla pagal pažymą ir jos turėjimas įrodo, kad asmuo turi teisę verstis tam tikra veikla. Jos pobūdis yra nurodytas VMI suformuotame dokumente, kuriame taip pat matyti svarbiausi veiklą vykdančio asmens rekvizitai.

Jeigu norite vykdyti veiklą pagal pažymą – pirmiausia reikalingas jos įregistravimas, o tik tuomet galima pradėti teikti paslaugas arba prekiauti daiktais. SF išrašymui ir buhalterijos vedimui geriausiai apsimoka naudoti saskaita123.lt. Sutaupysite daug laiko, kurį galėsite skirti koncentruotam veiklos vykdymui.

Sodra apibrėžia, kad asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, atitinka

 • Savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą.
 • Savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla.
 • Savarankiška sporto veikla.
 • Savarankiška atlikėjo veikla.

Asmenys, kurie verčiasi veikla pagal pažymą, turi mokėti šiuo mokesčius:

Pagrindiniai mokesčiai:

 1.               Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas – 15% (atėmus mokesčio kreditą), t. y nuo 5% iki 15%
 2.               Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 6,98% nuo 90% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų). Mėnesio įmoka 6,98% nuo MMA.
 3.               Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas (pensijų, ligos, motinystės draudimu) – nuo 90% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų):
 • 12,52%;
 • 14,62 % jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 %;
 • 15,52 % jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
 1.               Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%.

Mokesčių mokėjimo Sodrai būdai:

 • Vieną kartą per mėnesį

Jei įmokas mokate avansu, nuo Jūsų pasirinktos sumos, VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 • Vieną kartą metuose

Jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos. GPM mokestis yra mokamas VMI vieną kartą per metus iki deklaravimo pabaigos, tai yra, dažniausiai gegužės pradžios. Mokant mokesčius VMI bei Sodrai labai svarbu atsakingai susižiūrėti įmokų kodus, kadangi sumaišius – jos gali būti neužskaitytos. Tai yra veiklą vykdančio asmens atsakomybė. Kaip ir sąskaitų išrašymas.

Siekiantys atidaryti veiklą – tai gali atlikti prisijungę prie asmeninės VMI paskyros arba užsukę į bet kurį VMI padalinį.

Sodra nurodo, kad įmokų gali nemokėti tie asmenys, kurie:

 • gauna senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją (PSD ir VSD įmokų galite nemokėti);
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją (PSD ir VSD įmokų galite nemokėti);
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo (PSD ir VSD įmokų galite nemokėti);
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose (PSD ir VSD įmokų galite nemokėti);
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius (PSD ir VSD įmokų galite nemokėti).

Asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, privalomai draudžiami:

 1.     Valstybiniu socialiniu draudimu:
 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės socialiniu draudimu.
 1.     Sveikatos draudimu.

Planuojantys verstis individualia veikla – turi pasirinkti geriausiai jo veiklos tipą atitinkantį kodą. Džiugu, kad daugelis veiklų – galimos. Štai jeigu norėsite dirbti su verslo liudijimų – teks atidžiau ieškoti, ar Jūsų veikla galima, nes jų skaičius – kur kas labiau ribotas nei dirbant su IV pažyma.