Press "Enter" to skip to content

Medicininių dokumentų kokybės gerinimas atliekant vidaus auditą

Labai svarbu sistemingai vertinti medicininių įrašų kokybę. Vis dėlto, net jei medicininių įrašų kokybės gerinimas yra kiekvienos sveikatos priežiūros organizacijos prioritetas, jį gali būti sunku įgyvendinti.

Kylantis pacientų skaičius verčia gydytojus susidurti su dideliu kiekiu duomenų, registrų ir kortelių. Šis reiškinys pastebėtas keliose priežiūros įstaigose – nuo ambulatorinių klinikų iki priėmimo į ligoninę, kiekviename priežiūros procese ir visuose medicinos skyriuose. Pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis įdomiau vertinti sveikatos priežiūros paslaugų ir ligoninių dokumentacijos kokybę, siekiant didinti skaidrumą, sveikatos priežiūros tęstinumą ir atskaitomybę, kurie yra esminiai sveikatos sistemų tikslai. Atsižvelgdamos į tai, vyriausybės, mokslinės asociacijos, ligoninių direkcijos ir draudimo bendrovės paskelbė įvairių rūšių hospitalizacijų kokybės rodiklius, kurie buvo tiriami remiantis medicininių dokumentų duomenimis.

Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis, didėjant sveikatos poreikiams, efektyvumas ir veiksmingumas yra pagrindiniai raktiniai žodžiai, užtikrinantys sėkmingą išteklių naudojimą ir geriausius sveikatos rezultatus. Be to, išsamiai ir teisingai sudaryta medicininė kortelė yra esminė paciento diagnostikos ir gydymo priemonė, kuria siekiama palengvinti priežiūros tęstinumą ir pacientų saugą bei skatinti struktūruotą ir veiksmingą slaugytojų bendravimą.

Nepakankamas skirtingų sveikatos priežiūros specialistų bendravimas yra susijęs su priežiūros pertrūkiais, dėl kurių gali atsirasti klaidų. Slaugos nutraukimo pasekmės yra susijusios su didesnėmis išlaidomis ir ilgesne buvimo ligoninėje trukme, pakartotiniu hospitalizavimu, mažesniu pacientų pasitenkinimu, nepageidaujamais įvykiais, vėlavimu ir klaidomis gydant bei diagnozuojant. Be to, tinkamas medicininių dokumentų rengimas ir tikslus, išsamus įrašų tvarkymas tampa vis svarbesnis administracinei atskaitomybei ir teisiniams reikalavimams bei absoliučia sąlyga bet kuriai struktūrai, norinčiai būti pažangia sveikatos sistemos dalimi. Labai svarbu sistemingai vertinti medicininių įrašų kokybę, pabrėžiant, kad tikslūs, įskaitomi ir prieinami medicininiai įrašai gali būti svarbūs mažinant medicinines klaidas, didinant įvairių pagalbos būdų integraciją ir paslaugų teikimo veiksmingumą.

Vis dėlto, net jei medicininių įrašų kokybės gerinimas yra kiekvienos sveikatos priežiūros organizacijos prioritetas, jis gali būti sunkiai įgyvendinamas.

Pasitelkiant klinikinio valdymo priemones, kuriomis siekiama skatinti pokyčius sveikatos priežiūros organizacijoje, medicininis auditas atrodo ypač tinkamas. Labai svarbu yra skatinti sistemingą ir nuolatinį medicininio audito diegimą visose nacionalinės sveikatos priežiūros paslaugų srityse, siekiant ugdyti gebėjimą vertinti, diegti naujoves ir tenkinti pacientų bei specialistų lūkesčius.

Todėl ligoninių vadovybė, atlikdama medicininį auditą, turėtų skatinti geresnę klinikinių dokumentų kokybę, kad pagerėtų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir klinikinės praktikos standartai.